Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Лозарево
с. Лозарево
Област: Бургас
Адрес: с. Лозарево , ул. Тунджа 27
Телефони: 05576 214
E-mail:
Директор: Ганка Стоянова