Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Средец
Средец
Област: Бургас
Адрес: Средец , ул. Максим Горки 1
Телефони: 05551 7195; 7024
E-mail:
Директор: Радостина Праматарова