Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Гергана
Варна
Област: Варна
Адрес: Варна , к. к. Св. Константин и Елена
Телефони: 052 362507; 362551
E-mail:
Директор: Бойко Цанков