Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Ветрино
с. Ветрино
Област: Варна
Адрес: с. Ветрино , ул. Д. Дебелянов 10
Телефони: 05161 2006
E-mail:
Директор: Гочо Бонев