Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Св. Иван Рилски
с. Балван
Област: Велико Търново
Адрес: с. Балван , с. Балван
Телефони: 06113 625
E-mail:
Директор: Веселка Иванова