Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Венета Ботева
Велико Търново
Област: Велико Търново
Адрес: Велико Търново , ул. Иларион Драгостинов 3
Телефони: 062 640883; 670487
E-mail:
Директор: Жоро Ковачев