Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Златарица
Златарица
Област: Велико Търново
Адрес: Златарица , ул. 74-та 7
Телефони: 0615 35558
E-mail:
Директор: Ася Ганчева