Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Свищов
Свищов
Област: Велико Търново
Адрес: Свищов , м. Паметниците
Телефони: 0631 22137; 29465
E-mail:
Директор: Сийка Петкова