Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Гара Орешец
с. Гара Орешец
Област: Видин
Адрес: с. Гара Орешец , ул. Г. Димитров 14
Телефони: 09322 275
E-mail:
Директор: Георги Тошев