Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Зора
Враца
Област: Враца
Адрес: Враца , ул. Беласица 5
Телефони: 092 620616; 620052
E-mail:
Директор: Д-р Татяна Симеонова