Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Липница
с. Липница
Област: Враца
Адрес: с. Липница , с. Липница
Телефони: 09167 221
E-mail:
Директор: Светлана Петкова