Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Добромирка
с. Добромирка
Област: Габрово
Адрес: с. Добромирка , ул. М. Тодоров 16
Телефони: 06738 2484
E-mail:
Директор: Красимир Колев