Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Трявна
Трявна
Област: Габрово
Адрес: Трявна , ул. Индустриална 1
Телефони: 0677 2128;
E-mail:
Директор: Боян Цачев