Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Добрич
Добрич
Област: Добрич-град
Адрес: Добрич , ул. Лозята I-ви път 2
Телефони: 058 601686
E-mail:
Директор: Антоанета Пантелеева