Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Крумовград
Крумовград
Област: Кърджали
Адрес: Крумовград , Крумовград
Телефони: 03641 7008
E-mail:
Директор: Семра Ахмед