Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Кърджали
Кърджали
Област: Кърджали
Адрес: Кърджали , Кърджали
Телефони: 0361 65576
E-mail:
Директор: Кирева