Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Угърчин
Угърчин
Област: Ловеч
Адрес: Угърчин , пл. Свобода 3
Телефони: 06931 2720
E-mail:
Директор: Цветанка Панчева