Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Владимирово
с. Владимирово
Област: Монтана
Адрес: с. Владимирово , ул. Вл. Минчев 154
Телефони: 09514 339
E-mail:
Директор: Сашо Бънков