Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Велинград
Велинград
Област: Пазарджик
Адрес: Велинград , бул. Съединение 228
Телефони: 0359 55301
E-mail:
Директор: Ангел Анев