Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Главиница
с. Главиница
Област: Пазарджик
Адрес: с. Главиница , с. Главиница
Телефони: 034 449100; 449104
E-mail:
Директор: Димитрийка Чалъкова