Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Бохот
с. Бохот
Област: Плевен
Адрес: с. Бохот , с. Бохот
Телефони: 063575 381
E-mail:
Директор: Пламен Бъчев