Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Горна Митрополия
с. Горна Митрополия
Област: Плевен
Адрес: с. Горна Митрополия , ул. Г. Димитров 34
Телефони: 06556 339
E-mail:
Директор: Татяна Парашкевова