Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Пловдив
Пловдив
Област: Пловдив
Адрес: Пловдив , ул. Коматевско шосе 8
Телефони: 032 693554; 692961
E-mail:
Директор: Пламен Христов