Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Старосел
с. Старосел
Област: Пловдив
Адрес: с. Старосел , с. Старосел
Телефони: 03176 2043
E-mail:
Директор: Цветелина Стоянова-Калимери