Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Русе
Русе
Област: Русе
Адрес: Русе , ул. Алеи Възраждане 46
Телефони: 082 846295; 846297
E-mail:
Директор: Виолета Стефанова