Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Алфатар
Алфатар
Област: Силистра
Адрес: Алфатар , ул. Йордан Петров 1
Телефони: 08511 2226
E-mail:
Директор: Нели Маринова