Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Баня
с. Баня
Област: Сливен
Адрес: с. Баня , с. Баня
Телефони: 0457 22234
E-mail:
Директор: Янка Симеонова