Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Сливен
Сливен
Област: Сливен
Адрес: Сливен , ул. П. Хитов 115
Телефони: 044 80641
E-mail:
Директор: Илияна Славова