Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Гълъбово
Гълъбово
Област: Стара Загора
Адрес: Гълъбово , ул. Строител 50
Телефони: 0418 65048
E-mail:
Директор: Галина Гочева