Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Търничене
с. Търничене
Област: Стара Загора
Адрес: с. Търничене , ул. Розова долина 38
Телефони: 04368 312
E-mail:
Директор: Донка Гърдова