Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Харманли
Харманли
Област: Хасково
Адрес: Харманли , кв. Дружба 7А
Телефони: 0373 5109
E-mail:
Директор: Нацка Козарева