Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Хасково
Хасково
Област: Хасково
Адрес: Хасково , парк Кенана
Телефони: 038 622458; 624207
E-mail:
Директор: Вълко Пехливанов