Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Нови пазар
Нови пазар
Област: Шумен
Адрес: Нови пазар , ул. Бреза 2
Телефони: 0537 22220
E-mail:
Директор: Д-р Диана Терзийска