Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Шумен
Шумен
Област: Шумен
Адрес: Шумен , м. Мантово поле
Телефони: 054 802263; 802266
E-mail:
Директор: Стоянка Загорчева