Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Чернозем
с. Чернозем
Област: Ямбол
Адрес: с. Чернозем , с. Чернозем
Телефони: 04726 232
E-mail:
Директор: Марийка Колева