Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Света Екатерина
с. Искра
Област: Бургас
Адрес: с. Искра 8481, с. Искра
Телефони: 05522 2364; 0889598338
E-mail: georgieva01@abv.bg
Директор: Ивелина Георгиева