Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Слънчице
с. Горски Сеновец
Област: В. Търново
Адрес: с. Горски Сеновец 5167, ул. Училищна 7
Телефони: 061608 339
E-mail: ddui_1980@abv.bg
Директор: Бистра Ботева