Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ с. Гомотарци
с. Гомотарци
Област: Видин
Адрес: с. Гомотарци 3772, ул. Втора 1
Телефони: 09343 2281; 0886820470
E-mail: няма
Директор: Боян Маринов