Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Св. Димитър
Кула
Област: Видин
Адрес: Кула 3800, ул. Янко Сакъзов 27
Телефони: 0938 33740; 093833740; 0896697440
E-mail: c_valchev@abv.bg
Директор: Цветимир Вълчев