Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Надежда
с. Търнава
Област: Враца
Адрес: с. Търнава 3252, ул. Александър Стамболийски 46
Телефони: 09139 2273
E-mail: ddmui_nadejda@abv.bg
Директор: Красимир Петков