Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Св. Николай Чудотворец
с. Крушари
Област: Добрич
Адрес: с. Крушари 9410, ул. Георги Димитров 46
Телефони: 05771 2284; 2283
E-mail: ddmui_krushari@abv.bg
Директор: Васко Балчев Балчев