Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Луковит
Луковит
Област: Ловеч
Адрес: Луковит 5770, ул. Княз Борис І 54
Телефони: 0697 52482
E-mail: ddmfusi@abv.bg
Директор: Величка Цекова