Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Берковица
Берковица
Област: Монтана
Адрес: Берковица 3500, ул. Стефан Стамболов 34
Телефони: 0953 88038; 88039; 88037
E-mail: ddmuiberk@abv.bg
Директор: Славимир Кирилов