Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Дъга
с. Згалево
Област: Плевен
Адрес: с. Згалево 5897, ул. Божин Чулев 40
Телефони: 06522 2466
E-mail: ddmui_zgalevo@abv.bg
Директор: Мариета Александрова