Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ с. Просторно
с. Просторно
Област: Разград
Адрес: с. Просторно 7263, ул. Дунав 19 А
Телефони: 84521379
E-mail: ddmui_prostorno@abv.bg
Директор: Красимира Стоянова