Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Кермен
Кермен
Област: Сливен
Адрес: Кермен 8870, ул. Иван Вазов 26
Телефони: 04516 2098; 2305
E-mail: ddui_kermen@abv.bg
Директор: Събина Славова