Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Св. Пантелеймон
с. Видраре
Област: София-област
Адрес: с. Видраре 2166, ул. Георги Димитров 1
Телефони: 07139 2152
E-mail: evg_dimitrov@abv.bg
Директор: Евгени Г. Димитров