Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Св. Мина
Търговище
Област: Търговище
Адрес: Търговище 7700, ул. Първи май 4
Телефони: 0601 62399
E-mail: ddmui_straja@abv.bg
Директор: Диана Маринова