Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за деца с увреждания
ДДУ Калинка
с. Васил Друмев
Област: Шумен
Адрес: с. Васил Друмев 9814, ул. Мир 1
Телефони: 05312 2173
E-mail: ddmy_kalinka@abv.bg
Директор: Милена Събева