Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Благоевград
Благоевград
Област: Благоевград
Адрес: Благоевград 2700, ул. 3-ти март 57
Телефони: 073 8365
E-mail: dombl@abv.bg
Директор: д-р Петър Николов Камчев